Γραμματεία ΔΠΜΣ

Η εξέταση του μαθήματος «Σύγχρονα Προσομοιώματα Σχεδιασμού Κατασκευών ΩΣ» θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 14, κτ. Πολιτικών Μηχανικων αντί του κτ. Ηχοτεχνίας.