Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών - Πληροφορίες

 

Πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΙΤΗΣΗ

Λόγω των αλλαγών που προέκυψαν με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.α΄/4.8.2017) για την επανίδρυση όλων των υφισταμένων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, οι αιτήσεις για την υποβολή υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχουν καθυστερήσει  συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές.

 

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και για τον ορθό προγραμματισμό του ανωτέρω ΔΠΜΣ, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά κατ’ αρχήν δήλωση ενδιαφέροντος (μέσω e-mail στο mscads@central.ntua.gr) συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω) από 6/7/2018 έως 20/7/2018.

 

Η οριστική αίτηση των υποψηφίων θα υποβληθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών  θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστικοποίηση της επανίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να κατεβάστε την αίτηση, επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΠΜΣ "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών"

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 157 80,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Κτ. Διοίκησης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, 1ος όροφος

Πληροφορίες για την πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Χάρτης Πολυτεχνειούπολης


Διευθυντής ΔΠΜΣ
Καθηγητής Β. Κουμούσης
Τηλ.: 210-772 1657
Fax:  210-772 1651
e-mail: vkoum@central.ntua.gr

Γραμματεία ΔΠΜΣ
Ανδρίτσου Χριστίνα
Τηλ.: 210-772 3450, 210-772 3613
Fax: 210-772 3450
e-mail: mscads@central.ntua.gr

Εργαστήριο Η/Υ - Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ
Κουνιάκη Παναγιώτα
Τηλ.:.210-772 3466
e-mail: kouniaki@central.ntua.gr