Πληροφορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση υποβάλεται ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στο mscads@central.ntua.gr) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 9/9/2018.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να κατεβάστε την αίτηση, επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΠΜΣ "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών"

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 157 80,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Κτ. Διοίκησης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, 1ος όροφος

Πληροφορίες για την πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Χάρτης Πολυτεχνειούπολης


Διευθυντής ΔΠΜΣ
Καθηγητής Β. Κουμούσης
Τηλ.: 210-772 1657
Fax:  210-772 1651
e-mail: vkoum@central.ntua.gr

Γραμματεία ΔΠΜΣ
Ανδρίτσου Χριστίνα
Τηλ.: 210-772 3450, 210-772 3613
Fax: 210-772 3450
e-mail: mscads@central.ntua.gr

Εργαστήριο Η/Υ - Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ
Κουνιάκη Παναγιώτα
Τηλ.:.210-772 3466
e-mail: kouniaki@central.ntua.gr