Το ΔΠΜΣ "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών" χορηγεί ένα υψηλής στάθμης και διεθνούς κύρους μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που προάγει την επιστημονική γνώση και ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές τεχνολογικές ανάγκες της χώρας, με παράλληλη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης και της επιστημονικής αξίας του χορηγούμενου τίτλου του πενταετούς κύκλου βασικών σπουδών.

Στόχος του ΔΠΜΣ-ΔΣΑΚ είναι η δημιουργία επιστημόνων με βαθειά ειδίκευση στο διεπιστημονικό αντικείμενο του σχεδιασμού και της ανάλυσης των κατασκευών για τη στελέχωση τεχνικών γραφείων και οργανισμών με απαιτήσεις εξειδικευμένων γνώσεων καθώς και η παροχή του αναγκαίου  επιστημονικού υποβάθρου για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και πρωτότυπης έρευνας για όσους επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής.

 

Συντονίζουσα Σχολή:

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Συνεργαζόμενες Σχολές ΕΜΠ :

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

 

 

 

 

.