Διδάσκοντες Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Καθηγητές (αλφαβητικά)

Αναγνωστόπουλος Ανδρέας (ομότιμος)

Μαθήματα: Μέθοδοι Διερεύνησης Υπεδάφους
Τηλέφωνο: 210 - 772 3434
e-mail: aanagn@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Γεωτεχνικής, Εργαστήριο Θεμελιώσεων

Βάγιας Ιωάννης

Μαθήματα: Σχεδιασμός Κτιρίων από Χάλυβα
Τηλέφωνο: 210 - 772 1054
e-mail: vastahl@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/vastahl/
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Βιντζηλαίου Ελισάβετ

Μαθήματα: Προχωρημένη Μηχανική της Τοιχοποιίας
Θεωρία Σχεδιασμού Επισκευών και Ενισχύσεων
Τηλέφωνο: 210 - 772 1272
e-mail: elvintz@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος

Γαντές Χαράλαμπος

Μαθήματα: Σχεδιασμός Καλωδιωτών Κατασκευών και Μεμβρανών
Τηλέφωνο: 210 - 772 3440
e-mail: chgantes@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.civil.ntua.gr/chgantes
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Γεωργιάδης Χαράλαμπος

Μαθήματα: Ειδικά Θέματα Ελαστικότητας
Τηλέφωνο: 210 - 772 1365
e-mail: georgiad@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Γκαζέτας Γεώργιος

Μαθήματα: Εφαρμογές της Γεωτεχνικής στα Δομοστατικά Έργα
Τηλέφωνο: 210 - 772 3422
e-mail: gazetas@ath.forthnet.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.civil.ntua.gr/gazetasg/
Τομ. Γεωτεχνικής, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Ερμόπουλος Ιωάννης (ομότιμος)

Μαθήματα: Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων  ΙΙ
Τηλέφωνο: 210 - 772 3437
e-mail: jermop@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Ιωαννίδης Γεώργιος (ομότιμος)

Μαθήματα: Σχεδιασμός Κτιρίων από Χάλυβα
Τηλέφωνο: 210 - 772 3444
e-mail: gioanid@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Καρύδης Παναγιώτης (ομότιμος)

Μαθήματα: Παθολογία και Σχεδιασμός Αντισεισμικών Κατασκευών
Τηλέφωνο: 210 - 772 1185  
e-mail: pcarydis@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Κατσικαδέλης Ιωάννης (ομότιμος)

Μαθήματα: Προχωρημένη Δυναμική των Κατασκευών
Τηλέφωνο: 210 - 772 1652
e-mail: jkats@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/jkats
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

Κόλλιας Στέφανος

Μαθήματα: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα & Μηχανική Μάθηση
Τηλέφωνο: 210 - 772 2488
e-mail: stefanos@cs.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://www.image.ece.ntua.gr/lab/stefanos/
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ.

Κουμούσης Βλάσιος (Διευθυντής ΔΠΜΣ)

Μαθήματα: Θεωρία Κελυφών,
Βέλτιστος Σχεδιασμός Κατασκευών
Τηλέφωνο: 210 - 772 1657  
e-mail: vkoum@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/vkoum
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

Κωτσοβός Μιχαήλ

Μαθήματα: Σύγχρονα Προσομοιώματα Σχεδιασμού Κατασκευών ΩΣ
Τηλέφωνο: 210 - 772 1269
e-mail: mkotsov@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/mkotsov/
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος

Μιχάλτσος Γεώργιος  (ομότιμος)

Μαθήματα: Ειδικά Θέματα Έργων από Χάλυβα 
Τηλέφωνο:  
e-mail:  
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Μπουκοβάλας Γεώργιος

Μαθήματα: Αντισεισμικός Σχεδιασμός Επιφανειακών και Υπογείων Γεωτεχνικών Έργων
Τηλέφωνο: 210 - 772 3780
e-mail: gbouck@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://www.georgebouckovalas.com
Τομ. Γεωτεχνικής, Εργαστήριο Θεμελιώσεων

Παντουβάκης Ιωάννης-Πάρις

Μαθήματα: Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
Τηλέφωνο: 210 - 772 1268
e-mail: jpp@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://paris.pantouvakis.gr
Τομ. Προγρ. & Διαχείρισης Τεχνικών Εργων

Παπαδρακάκης Μανόλης  (ομότιμος)

Μαθήματα: Μη γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία,
Μη Γραμμικά Προσομοιώματα Ανάλυσης Φορέων ΟΣ και Χάλυβα
Τηλέφωνο: 210 - 772 1694
e-mail: mpapadra@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.civil.ntua.gr/papadrakakis/
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

Σαπουντζάκης Ευάγγελος

Μαθήματα: Εφαρμοσμένη Ανάλυση Ραβδωτών και Επιφανειακών Φορέων,
Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων  Ι
Τηλέφωνο: 210 - 772 1718
e-mail: cvsapoun@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/cvsapoun
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

Σοφιανός Αλέξανδρος

Μαθήματα: Σχεδιασμός Υπογείων Έργων
Τηλέφωνο: 210 - 772 2200
e-mail: sofianos@metal.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://www.metal.ntua.gr/index.pl/staff_gr_sofianos
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών

Σπηλιόπουλος Κώνσταντίνος

Μαθήματα: Προχωρημένη Πλαστική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων
Τηλέφωνο: 210 - 772 1603
e-mail: kvspilio@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/kvspilio/
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

Σπυράκος Κωνσταντίνος

Μαθήματα: Ειδικά Θέματα Αντισεισμικής Τεχνολογίας
Τηλέφωνο: 210 - 772 1187
e-mail: spyrakos@hol.gr 
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Σταφυλοπάτης Ανδρέας-Γεώργιος

Μαθήματα: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα & Μηχανική Μάθηση
Τηλέφωνο: 210 - 772 2508
e-mail: andreas@cs.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ.

Σταυρίδης Λεωνίδας (ομότιμος)

Μαθήματα: Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων  Ι,
Στατική Λειτουργία και Σχεδιασμός των Δομικών Φορέων
Τηλέφωνο:  
e-mail: stavrel@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/stavrel/EL/1.Index.html
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

Τάσιος Θεοδόσιος (ομότιμος)

Μαθήματα: Θεωρία Σχεδιασμού Επισκευών και Ενισχύσεων,
Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων  ΙΙ
Τηλέφωνο: 210 - 772 1236, 210-772 2310
e-mail: tassiost@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος

Τσιαμπάος Γεώργιος

Μαθήματα: Μέθοδοι Διερεύνησης Υπεδάφους
Τηλέφωνο: 210 - 772 3748
e-mail: gktsiamb@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Γεωτεχνικής, Εργαστήριο Θεμελιώσεων

Φούρλαρης Γεώργιος

Μαθήματα: Τεχνολογικά Υλικά
Τηλέφωνο: 210-772 2481
e-mail: mmgf@mail.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών

Ψυχάρης Ιωάννης

Μαθήματα: Ειδικά Θέματα Αντισεισμικής Τεχνολογίας,
Ειδικά Θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας
Τηλέφωνο: 210-772 1154
e-mail: ipsych@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/ipsych
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Αναπληρωτές Καθηγητές (αλφαβητικά)

Γεωργιάννου Βασιλική

Μαθήματα: Εφαρμογές της Γεωτεχνικής στα Δομοστατικά Έργα
Τηλέφωνο: 210 - 772 3489, 210 - 772 2393
e-mail: vngeor@civil.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Γεωτεχνικής, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Ζέρης Χρήστος

Μαθήματα: Μη Γραμμικά Προσομοιώματα Ανάλυσης Φορέων ΟΣ και Χάλυβα,
Προχωρημένη Τεχνολογία Σκυροδέματος
Τηλέφωνο: 210 -772 1334
e-mail: zeris@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/zeris
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος

Καββαδάς Μιχαήλ

Μαθήματα: Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων Έργων, Σχεδιασμός Υπογείων Έργων
Τηλέφωνο: 210 - 772 3412
e-mail: kavvadas@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/kavvadas
Τομ. Γεωτεχνικής, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Κόλιας Σ.

Μαθήματα: Προχωρημένη Τεχνολογία Σκυροδέματος
Τηλέφωνο: 210 - 772 1278 , 210 - 772 2393
e-mail: skolias@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
 

Νεραντζάκη Μαρία

Μαθήματα: Προχωρημένη Δυναμική των Κατασκευών,
Συνοριακά Στοιχεία
Τηλέφωνο: 210 -772 1643 
e-mail: majori@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

Παπαδόπουλος Βησσαρίων

Μαθήματα: Μη γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία,
Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία
Τηλέφωνο: 210 -772 4158
e-mail: vpapado@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

Ραυτογιάννης Ιωάννης

Μαθήματα: Προχωρημένη Στατική και Δυναμική Ευστάθεια,
Κατασκευές από Σύνθετα Υλικά
Τηλέφωνο: 210 -772 2454
e-mail: rafto@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/rafto
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Τρέζος Κωνσταντίνος

Μαθήματα: Αξιοπιστία Κατασκευών
Τηλέφωνο: 210 -772 1270
e-mail: ctrezos@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/ctrezos
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος

Επίκουροι Καθηγητές (αλφαβητικά)

Αβραάμ Τάσος

Μαθήματα: Ειδικά Θέματα Έργων από Χάλυβα 
Τηλέφωνο: 210 -772 4425
e-mail: avraamt@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Βαμβάτσικος Δημήτριος

Μαθήματα: Σχεδιασμός Κτιρίων από Χάλυβα
Τηλέφωνο: 210 -772 1935
e-mail: divamva@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/divamva/
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Ευταξιόπουλος Δημήτριος

Μαθήματα: Μηχανική Συνεχούς Μέσου
Τηλέφωνο: 210 -772 1372   
e-mail: eftaxiop@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Τομ. Μηχανικής, Εργαστήριο Αντοχής Υλικών

Μουζάκης Χαράλαμπος

Μαθήματα: Πειραματική Αντισεισμική Τεχνολογία
Τηλέφωνο: 210 -772 1160  
e-mail: harrismo@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Μπαδογιάννης Ευστράτιος

Μαθήματα: Προχωρημένη Τεχνολογία Σκυροδέματος
Τηλέφωνο: 210 -772 1266
e-mail: badstrat@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος

Παπαδημητρίου Αχιλλέας

Μαθήματα: Αντισεισμικός Σχεδιασμός Επιφανειακών και Υπογείων Γεωτεχνικών Έργων
Τηλέφωνο: 210 -772 3436
e-mail: apapad@civil.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Γεωτεχνικής

Στάμου Γεώργιος

Μαθήματα: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα & Μηχανική Μάθηση
Τηλέφωνο: 210 -772 3040
e-mail: gstam@softlab.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://www.image.ntua.gr/~gstam
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ.

Φραγκιαδάκης Μιχαήλ

Μαθήματα: Μη Γραμμικά Προσομοιώματα Ανάλυσης Φορέων ΟΣ και Χάλυβα
Τηλέφωνο: 210 - 772 1185
e-mail: mfrag@mail.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/mfrag/
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Λέκτορες (αλφαβητικά)

Βουγιούκας Εμμανουήλ

Μαθήματα: Σύγχρονα Προσομοιώματα Σχεδιασμού Κατασκευών ΩΣ
Τηλέφωνο: 210 -772 1178
e-mail: manolis@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διδάκτορες (αλφαβητικά)

Βασιλοπούλου Ισαβέλλα

Μαθήματα: Σχεδιασμός Καλωδιωτών Κατασκευών και Μεμβρανών
Τηλέφωνο:  
e-mail: sabella@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Γιοβάνης Δημήτριος

Μαθήματα: Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία
Τηλέφωνο:  
e-mail:  
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

Μπαμπούσκος Νικόλαος

Μαθήματα: Προχωρημένη Δυναμική των Κατασκευών,
Συνοριακά Στοιχεία
Τηλέφωνο:  
e-mail:  
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

Ταφλαμπάς Ιωάννης

Μαθήματα: Ειδικά Θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας
Τηλέφωνο: 210 -772 1183
e-mail: taflan@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα:  
Τομ. Δομοστατικής, Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας