Προσφερόμενα Μαθήματα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ

 ΣΧΟΛΗ

ΕΒΔ. ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Ραβδωτών και Επιφανειακών Φορέων

Π.Μ.

3

6

Προχωρημένη Πλαστική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων

Π.Μ.

3

6

Προχωρημένη Δυναμική των Κατασκευών

Π.Μ.

3

6

Μη Γραμμικά Προσομοιώματα Ανάλυσης Φορέων ΟΣ και Χάλυβα  

Π.Μ.

3

6

Αξιοπιστία Κατασκευών

Π.Μ.

3

6

Συνοριακά Στοιχεία

(δεν προσφέρεται)

Π.Μ.

3

6

Θεωρία Κελυφών  

Π.Μ.

3

6

Σύγχρονα Προσομοιώματα Σχεδιασμού Κατασκευών ΩΣ

Π.Μ.

3

6

Θεωρία Σχεδιασμού Επισκευών και Ενισχύσεων

Π.Μ.

3

6

Κατασκευές από Σύνθετα Υλικά

Π.Μ.

3

6

Ειδικά Θέματα Έργων από Χάλυβα 

Π.Μ.

3

6

Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων  Ι

Π.Μ.

3

6

Εφαρμογές της Γεωτεχνικής στα Δομοστατικά Έργα

Π.Μ.

3

6

Προχωρημένη Τεχνολογία Σκυροδέματος

Π.Μ.

3

6

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Επιφανειακών και Υπογείων Γεωτεχνικών Έργων

Π.Μ.

3

6

Μηχανική Συνεχούς Μέσου

Ε.Μ.Φ.Ε.

3

6

Ειδικά Θέματα Ελαστικότητας

Ε.Μ.Φ.Ε.

3

6

Τεχνητά Νευρωνικά  Δίκτυα & Μηχανική Μάθηση

Η.Μ.& Μ.Υ.

3

6

Μέθοδοι Διερεύνησης Υπεδάφους
(
δεν προσφέρεται στο ακ. έτος 2016-2017)

Π.Μ.

3

6

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΒΔ. ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Μη γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία

Π.Μ.

3

6

Προχωρημένη Στατική και Δυναμική Ευστάθεια

Π.Μ.

3

6

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων Έργων

Π.Μ.

3

6

Πειραματική Αντισεισμική Τεχνολογία

Π.Μ.

3

6

Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία

Π.Μ.

3

6

Προχωρημένη Μηχανική της Τοιχοποιίας

Π.Μ.

3

6

Σχεδιασμός Καλωδιωτών Κατασκευών και Μεμβρανών

Π.Μ.

3

6

Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων  ΙΙ

Π.Μ.

3

6

Παθολογία και Σχεδιασμός Αντισεισμικών Κατασκευών

Π.Μ.

3

6

Ειδικά Θέματα Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Π.Μ.

3

6

Σχεδιασμός Υπογείων Έργων

Π.Μ.

3

6

Βέλτιστος Σχεδιασμός Κατασκευών

Π.Μ.

3

6

Σχεδιασμός Κτιρίων από Χάλυβα

Π.Μ.

3

6

Ειδικά Θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας

Π.Μ.

3

6

Στατική Λειτουργία και Σχεδιασμός των Δομικών Φορέων

Π.Μ.

3

6

Τεχνολογικά Υλικά

Μ.Μ.Μ.

3

6

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Π.Μ.

3

6