Προσφερόμενα Μαθήματα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 ΣΧΟΛΗ

ΕΒΔ. ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

A1

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Ραβδωτών και Επιφανειακών Φορέων(δεν προσφέρεται στο ακ. έτος 2017-2018)

Π.Μ.

3

6

A2

Προχωρημένη Πλαστική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων

Π.Μ.

3

6

A4

Προχωρημένη Δυναμική των Κατασκευών

Π.Μ.

3

6

A5

Μη Γραμμικά Προσομοιώματα Ανάλυσης Φορέων ΟΣ και Χάλυβα  

Π.Μ.

3

6

A7

Αξιοπιστία Κατασκευών

Π.Μ.

3

6

Α11

Συνοριακά Στοιχεία

(στο ακ. έτος 2017-2018 προσφέρεται στο εαρινό)

Π.Μ.

3

6

A12

Θεωρία Κελυφών  

Π.Μ.

3

6

B1

Σύγχρονα Προσομοιώματα Σχεδιασμού Κατασκευών ΩΣ

Π.Μ.

3

6

B3

Θεωρία Σχεδιασμού Επισκευών και Ενισχύσεων

Π.Μ.

3

6

B4

Κατασκευές από Σύνθετα Υλικά

Π.Μ.

3

6

B24

Ειδικά Θέματα Έργων από Χάλυβα 

Π.Μ.

3

6

B8

Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων  Ι

Π.Μ.

3

6

B13

Εφαρμογές της Γεωτεχνικής στα Δομοστατικά Έργα

Π.Μ.

3

6

B16

Προχωρημένη Τεχνολογία Σκυροδέματος

Π.Μ.

3

6

B18

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Επιφανειακών και Υπογείων Γεωτεχνικών Έργων

Π.Μ.

3

6

Γ1

Μηχανική Συνεχούς Μέσου

Ε.Μ.Φ.Ε.

3

6

Γ3

Ειδικά Θέματα Ελαστικότητας

Ε.Μ.Φ.Ε.

3

6

Γ6

Τεχνητά Νευρωνικά  Δίκτυα & Μηχανική Μάθηση

Η.Μ.& Μ.Υ.

3

6

Γ7

Μέθοδοι Διερεύνησης Υπεδάφους
(δεν προσφέρεται στο ακ. έτος 2017-2018)

Π.Μ.

3

6

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΒΔ. ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Α3

Μη γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία

Π.Μ.

3

6

Α8

Προχωρημένη Στατική και Δυναμική Ευστάθεια

Π.Μ.

3

6

Α10

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων Έργων

Π.Μ.

3

6

Α13

Πειραματική Αντισεισμική Τεχνολογία

Π.Μ.

3

6

Α15

Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία

Π.Μ.

3

6

Β2

Προχωρημένη Μηχανική της Τοιχοποιίας

Π.Μ.

3

6

Β7

Σχεδιασμός Καλωδιωτών Κατασκευών και Μεμβρανών

Π.Μ.

3

6

Β9

Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων  ΙΙ

Π.Μ.

3

6

Β10

Παθολογία και Σχεδιασμός Αντισεισμικών Κατασκευών

Π.Μ.

3

6

Β11

Ειδικά Θέματα Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Π.Μ.

3

6

Β12

Σχεδιασμός Υπογείων Έργων

Π.Μ.

3

6

Β14

Βέλτιστος Σχεδιασμός Κατασκευών

Π.Μ.

3

6

Β19

Σχεδιασμός Κτιρίων από Χάλυβα

Π.Μ.

3

6

Β20

Ειδικά Θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας

Π.Μ.

3

6

Β25

Στατική Λειτουργία και Σχεδιασμός των Δομικών Φορέων

Π.Μ.

3

6

Γ8

Τεχνολογικά Υλικά

Μ.Μ.Μ.

3

6

Γ9

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Π.Μ.

3

6