ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / Ακαδημαϊκό Έτος: 1999 -2000

α/α

Όνομα Φοιτητή

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Ημερομηνία

Επιβλέπων Καθηγητής

7

Γερόλυμος Νικόλαος

Δυναμική  Αλληλεπίδραση  Εδάφουςεμελίωνήραγγας  και  Αναλύσεις  Τρισδιάστατων  Κόμβων  Σηράγγων  με Πεπερασμένα  και  Απειρομήκη  Στοιχεία

Μάρτιος 2000

Γκαζέτας Γ.

8

Κακογιαννάκη Ελευθερία

Ενίσχυση Μετώπου Εκσκαφής Σήραγγας με Δοκούς Προπορείας

Μάρτιος 2000

Καββαδάς Μ.

9

Κοσματόπουλος Μιχαήλ

Εδαφική Επίδραση σε Σεισμό: Σύγχρονοι Αντισεισμικοί Κανονισμοί και Σχέσεις Υπολογισμού

Μάρτιος 2000

Μπουκοβάλας Γ.

10

Κουρετζής Γεώργιος

Γεωτεχνική Ανάλυση και Αξιολόγηση των Καταγραφών της Ισχυρής Κίνησης από τον Σεισμό της Αθήνας 07/09/1999

Μάρτιος 2000

Μπουκοβάλας Γ.

11

Μπαμπίρη Ζαχαρούλα

Επεξεργασία ανεμολογικών στοιχείων στον Ελλαδικό χώρο

Μάρτιος 2000

Τρέζος Κ.

12

Ουδενιώτης Θεμιστοκλής

Συστήματα Ελέγχου δυναμικής απόκρισης κατασκευών

Μάρτιος 2000

Κουμούσης B.

13

Σταθόπουλος Ιωάννης

Καθολικό Ι.Μ. Δαφνίου: Αποτύπωση και ποιοτική αποτίμηση βλαβών

Μάρτιος 2000

Βιντζηλαίου Ε.  

14

Παναγούλης Δημήτριος

Ανάλυση προεντεταμένων φορέων μορφής πλακοδοκού

Μάρτιος 2000

Σαπουντζάκης E.

15

Μόρφη Μαρία

Σεισμική συμπεριφορά πολυόροφων κτιρίων με διακοπή της τοιχοπλήρωσης στον κατώτατο όροφο

Ιούλιος 2000

Βιντζηλαίου Ε.  

16

Συγγρός Κωνσταντίνος

Παραμετρική διερεύνηση της ανατροπής στερεών σωμάτων για ημιτονική διέγερση

Ιούλιος 2000

Ψυχάρης Ι.

17

Αθανασοπούλου Κωνσταντίνα

Βέλτιστος Σχεδιασμός μεταλλικών κατακόρυφων συνδέσμων πολυόροφων φορέων σε συνθήκες σεισμού

Οκτώβριος 2000

Βάγιας Ι.

18

Αντωνόπουλος Δημήτριος

Τα προβλήματα της καταπακτής: σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων και αριθμητικής προσομοίωσης

Οκτώβριος 2000

Βαρδουλάκης Ι.

19

Ευσταθοπούλου Ελένη

Στατική και δυναμική ανάλυση καταρρεύσαντος δομήματος στον σεισμό της 07-09-99

Οκτώβριος 2000

Γκαζέτας Γ.

20

Θώμος Γεώργιος

Μελέτη της συμπεριφοράς φορέων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα υπό σταδιακώς αυξανόμενη οριζόντια φόρτιση

Οκτώβριος 2000

Τρέζος Κ.

21

Καλλιμάνης Αχιλλέας

Φαινόμενα κλίμακας στο Ωπλισμένο Σκυρόδεμα

Οκτώβριος 2000

Κωτσοβός Μ.

22

Καραχάλιος Αναστάσιος

Σταθεροποίηση αργιλικών εδαφικών υλικών με ιπτάμενη τέφρα υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο

Οκτώβριος 2000

Κόλιας Σ.

23

Κοντιζάς Αθανάσιος

Μοντελοποίηση σύμμικτων φορέων και υπολογισμός δυνάμεων στη διεπιφάνεια.

Οκτώβριος 2000

Σαπουντζάκης E.

24

Κύρκος Μιλτιάδης

Έλεγχος αντοχής κτιρίου και διερεύνηση αιτιών βλαβών που προκάλεσε ο σεισμός της Αθήνας

Οκτώβριος 2000

Κωτσοβός Μ.

25

Λέων Ευαγγελία

Εκτίμηση της ισχυρής σεισμικής δόνησης στην επικεντρική περιοχή του σεισμού της Αθήνας στις 07-09-1999

Οκτώβριος 2000

Ψυχάρης Ι.

26

Μαλλίρη Παγώνα

Περίσφιγξη υποστυλωμάτων μέσω σύνθετων υλικών

Οκτώβριος 2000

Βιντζηλαίου Ε.  

27

Μόσχου Αργυρούλα

Παθολογία του εξωτερικού περιβόλου της Ιεράς Μονής Δαφνίου

Οκτώβριος 2000

Βιντζηλαίου Ε.  

28

Μουρούτης Ζαχαρίας

Μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων αλληλεπίδρασης

Οκτώβριος 2000

Παπαδρακάκης M.

29

Μπουλούκου Μαρία

Έλεγχος στατικής επάρκειας και σχεδιασμού βιοτεχνικού κτηρίου στην περιοχή Μεταμόρφωση Αττικής που επλήγη από τον σεισμό της 07/09/1999

Οκτώβριος 2000

Κωτσοβός Μ.

30

Μυλωνάδης Γεώργιος

Μελέτη της επίδρασης της επιβολής μετατόπισης στο χάλυβα στην συνάφεια του ωπλισμένου σκυροδέματος

Οκτώβριος 2000

Τρέζος Κ.

31

Ναθαναηλίδης Κωνσταντίνος

Κριτική διερεύνηση ελαστοπλαστικών αλγορρίθμων ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2000

Σπηλιόπουλος Κ.

32

Παντελίδης Παντελής

Ανάλυση ευστάθειας και μετακινήσεων βαθειάς εκσκαφής στον Αθηναϊκό σχιστόλιθο

Οκτώβριος 2000

Καββαδάς Μ.

33

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Σύνδεση μαρμάρινων στοιχείων μέσω ράβδων τιτανίου

Οκτώβριος 2000

Βιντζηλαίου Ε.  

34

Παπαδόπουλος Χρήστος

Καταστατικοί νόμοι και υπολογιστικές τεχνικές προσομοίωσης κατασκευών από τοιχοποιία

Οκτώβριος 2000

Βαρδουλάκης Ι.

35

Παπαχρηστίδης Αριστείδης

Αυτόματη γένεση δικτύου. Προσομοίωση και επίλυση κατασκευών με πεπερασμένα στοιχεία

Οκτώβριος 2000

Παπαδρακάκης M.

36

Πενθερουδάκης Σπυρίδων

Βέλτιστος σχεδιασμός εσχάρας πεδιλοδοκών

Οκτώβριος 2000

Κουμούσης B.

37

Πισσάνος Γεώργιος

Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός στην ανάλυση κατασκευών

Οκτώβριος 2000

Κουμούσης B.

38

Πολίτης Αθανάσιος

Γραμμικός και μη γραμμικός λυγισμός κυλινδρικών κελυφών

Οκτώβριος 2000

Σπηλιόπουλος Κ.

39

Σελιμέκος Γεώργιος

Ενίσχυση με Σύνθετα Υλικά Μελών Δομικών Έργων

Οκτώβριος 2000

Ιωαννίδης Γ.

40

Στεφάνου Γεώργιος

Στοχαστικές Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών

Οκτώβριος 2000

Παπαδρακάκης M.

41

Τσιάτας Γεώργιος

Στατική και δυναμική μη γραμμική ανάλυση ανισότροπων και μη ομογενών μεμβρανών με την μέθοδο της αναλογικής εξισώσεως. Μια καθαρά συνοριακή μέθοδος

Οκτώβριος 2000

Κατσικαδέλης Ι.

42

Φραγκάκης Ιωάννης

Χειρισμός των Αορίστων Προβλημάτων στην Υπολογιστική Μηχανική των Κατασκευών

Οκτώβριος 2000

Παπαδρακάκης M.