ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / Ακαδημαϊκό Έτος: 1998-1999

α/α

Όνομα Φοιτητή

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Ημερομηνία

Επιβλέπων Καθηγητής

1

Γερογιάννη Δήμητρα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Υπογείων Αγωγών υπό Στατικές και Δυναμικές Φορτίσεις

Οκτώβριος 1999

Γαντές Χ. 

2

Κωνσταντακόπουλος Θεόδωρος

Επιρροή Δευτερευουσών Παραμέτρων στην Δυναμική Ανάλυση Πυλώνων (TOWERS)

Οκτώβριος 1999

Μιχάλτσος Γ. 

3

Καράπιττα Λουτσία

Μη γραμμική Ανάλυση -Γεωμετρική και Υλικού- Κελυφών με το Φυσικό Τριγωνικό Πεπερασμένο Στοιχείο TRIC

Οκτώβριος 1999

Παπαδρακάκης M.  

4

Ψαρρόπουλος Πρόδρομος

Ανάλυση Σεισμικής Απόκρισης με την Μέθοδο των Φασματικών Στοιχείων (Εφαρμογή σε Φράγμα & Σήραγγα)

Οκτώβριος 1999

Γκαζέτας Γ. 

5

Χριστογιάννης Ευάγγελος

Σχεδιασμός και Ανάλυση Μεμβρανών

Οκτώβριος 1999

Γαντές Χ. 

6

Μαγείρου Γεώργιος

Διερεύνηση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Γεφυρών με Ελαστομεταλλικά Εφέδρανα και Σεισμικούς Συνδέσμους

Οκτώβριος 1999

Ψυχάρης Ι.