ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / Ακαδημαϊκό Έτος: 2017-2018

α/α

Όνομα Φοιτητή

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Ημερομηνία

Επιβλέπων Καθηγητής

728

Βασιλείου Νικόλαος Αριστείδης

Σχεδιασμός Αθλητικού Κέντρου από Μεταλλική Κατασκευή

Φεβρουάριος 2018

Βάγιας Ι.
729 Ιμπραημάκης Μάριος Stochastic Multiscale Analysis; Bayesian Multiscale Update

Φεβρουάριος 2018

Παπαδόπουλος Β.

730 Κανάκη Σοφία Μέθοδοι Εφαρμογής Φορτίσεων Κοντινού Πεδίου στη Χρονική Δυναμική Ανάλυση Κτιρίων

Φεβρουάριος 2018

Ψυχάρης Ι.

731 Κανιούρας Χρήστος Ανδρέας Ανίχνευση Φαινομένων Συντονισμού σε Κρεμαστές Γέφυρες μέσω μη Γραμμικών Δυναμικών Αναλύσεων

Φεβρουάριος 2018

Γαντές Χ.

732 Καραχάλιου Μαρία Έλεγχος δομικής ακεραιότητας κατασκευών με μεθόδους ανάλυσης σημάτων χρονοϊστοριών απόκρισης σε σεισμό

Φεβρουάριος 2018

Φραγκιαδάκης Μ.

733 Καφαράκη Μαρία Σχεδιασμός μεταλλικού δικτυωτού πυλώνα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Φεβρουάριος 2018

Αβραάμ Τ.

734 Κουκιαΐνης Σταμάτιος Αποτίμηση Φέρουσας Ικανότητας Πολυώροφης Κατασκευής από Οπλισμένο Σκυρόδεμα στη Ρόδο

Φεβρουάριος 2018

Κουμούσης Β.

735 Κουτσονίκα Σοφία Μέθοδοι Εφαρμογής Φορτίσεων Κοντινού Πεδίου στη Χρονική Δυναμική Ανάλυση Κτιρίων

Φεβρουάριος 2018

Ψυχάρης Ι.

736 Κρικέλης Δημήτριος Σχεδιασμός βιομηχανικού μεταλλικού υποστέγου που φέρει γερανογέφυρα

Φεβρουάριος 2018

Αβραάμ Τ.

737 Μπαμπατζέλιου Δήμητρα Έλεγχος δομικής ακεραιότητας κατασκευών με μεθόδους ανάλυσης σημάτων χρονοϊστοριών απόκρισης σε σεισμό

Φεβρουάριος 2018

Φραγκιαδάκης Μ.

738 Μπουλούτα Σοφία Μελέτη υπερβολικών παραβολοειδών υπόστεγων με μη υποστηριζόμενα ευθύγραμμα σύνορα

Φεβρουάριος 2018

Σταυρίδης Λ.
739 Ντούσκας Γεώργιος Seismic Response of Embedded Foundations in Inhomogeneous Soil

Φεβρουάριος 2018

Γκαζέτας Γ.
740 Οικονομοπούλου Ερατώ Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έναντι Σεισμού

Φεβρουάριος 2018

Βιντζηλαίου Ε.
741 Παλκάνογλου Ευαγγελία Νεκταρία Εφαρμογές κραμάτων αλουμινίου με μνήμη σχήματος σε κατασκευές πολιτικού μηχανικού υπό ανακυκλική φόρτιση

Φεβρουάριος 2018

Φραγκιαδάκης Μ.

742 Παπαγεωργίου Ιωάννης Μελέτη και βελτιστοποίηση δεξαμενών με σύγχρονες μεθόδους

Φεβρουάριος 2018

Βάγιας Ι.
743 Παπαδάμος Μάξιμος Μετελαστική απόκριση μελών οπλισμένου σκυροδέματος υπό διαξονική κάμψη

Φεβρουάριος 2018

Βουγιούκας Ε.
744 Συρίμη Παναγιώτα Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αρνητικής Στιβαρότητας για τη Σεισμική Μόνωση Γεφυρών

Φεβρουάριος 2018

Σαπουντζάκης Ε.
745 Τσαλουχίδης Κωνσταντίνος Θεόδωρος Απλοποιημένες μεθοδολογίες εκτίμησης τρωτότητας και κόστους επισκευής για τυπικές κλάσεις ελληνικών αστικών κτιρίων

Φεβρουάριος 2018

Βαμβάτσικος Δ.
746 Φίλου Βασιλική Προσθήκη Ορόφου σε Υφιστάμενη Κατασκευή και Σχεδιασμός Ορόφου με Σύνθετα Υλικά και με Μεταλλική Κατασκευή

Φεβρουάριος 2018

Αβραάμ Τ.

747 Χαμοσφακίδης Γεώργιος Behaviour evaluation of RC frame structures under near-field earthquake loadings

Φεβρουάριος 2018

Φραγκιαδάκης Μ.
748 Χατζηδάκη Ακριβή Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς τριών κτηρίων ΟΣ και επαλήθευση μεθοδολογίας σχεδιασμού βάσει επιτελεστικοτητας

Φεβρουάριος 2018

Βαμβάτσικος Δ.
749 Χατζηπέτρου Λουκάς Σχεδιασμός καλωδιωτής πεζογέφυρας

Φεβρουάριος 2018

Αβραάμ Τ.

750 Ghanem Mostafa Saber Ahmed Vulnerability of Rc Shear Wall Structures under Near Field Seismic Loading

Φεβρουάριος 2018

Φραγκιαδάκης Μ.
751 Khalil Mostafa Vulnerability of Rc Shear Wall Structures under Near Field Seismic Loading

Φεβρουάριος 2018

Φραγκιαδάκης Μ.