ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / Ακαδημαϊκό Έτος: 2016-2017

α/α

Όνομα Φοιτητή

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Ημερομηνία

Επιβλέπων Καθηγητής

692

Αρβανιτάκης Αριστείδης

Εναλλακτικές Διατάξεις Συνδέσμων Δυσκαμψίας σε Μεταλλικό Κτίριο Γραφείων

Φεβρουάριος 2017

Ραυτογιάννης Ι.

693

Διαμαντόπουλος Σπυρίδων

Seismic Response Assessment of Rigid and Flexible Rocking Bodies using Simple Finite Element Models

Φεβρουάριος 2017

Φραγκιαδάκης Μ.

694

Θεοδωροπούλου Άννα

Σχεδιασμός Μεταλλικού Πολυώροφου Κτιρίου Γραφείων με Εναλλακτικές Διατάξεις Συνδέσμων Δυσκαμψίας

Φεβρουάριος 2017

Ραυτογιάννης Ι.

695

Ιωάννου Ορέστης

Βασικές Αρχές και Παραδείγματα Σχεδιασμού Κατασκευών Έναντι Εκρήξεων

Φεβρουάριος 2017

Γαντές Χ.

696

Κυνηγός Νικόλαος

Επιρροή των Συνθηκών Στήριξης στην Ανάλυση Τρωτότητας Πολυώροφου Κτιρίου

Φεβρουάριος 2017

Ραυτογιάννης Ι.

697

Λεοντάρης Αθανάσιος

Αναλυτική Διερεύνηση της μη-Γραμμικής Συμπεριφοράς Λυγηρών Υποστυλωμάτων και Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος με Φαινόμενα 2ας Τάξης 

Φεβρουάριος 2017

Ζέρης Χ.

698

Λημναίου Ταξιαρχούλα

Αριθμητική Ανάλυση της Αλληλεπίδρασης Αγωγού - Επίχωσης - Τάφρου για Κατακόρυφη (προς τα κάτω) Σχετική Μετακίνηση

Φεβρουάριος 2017

Μπουκοβάλας Γ.

699

Μαντέλος Μιχαήλ

Development of Kriging Surrogate Models for the Reliability Analysis of Structures

Φεβρουάριος 2017

Φραγκιαδάκης Μ.

700

Τσιφής Χαράλαμπος

Αριθμητική Ανάλυση της Αλληλεπίδρασης Αγωγού - Επίχωσης - Τάφρου για Κατακόρυφη (προς τα κάτω) Σχετική Μετακίνηση

Φεβρουάριος 2017

Μπουκοβάλας Γ.

701

Άνθη Μαρία

Προσομοίωμα Πλαστικής Συμπεριφοράς για την Μονοδιάστατη Ανάλυση Εδαφικής Απόκρισης

Ιούνιος 2017

Γερόλυμος Ν.

702

Καπασακάλης Κωνσταντίνος

Contribution to Vibration Isolation of Wind Turbine Towers

Ιούνιος 2017

Σαπουντζάκης E.

703

Καραΐσκος Γεώργιος

Isogeometric Analysis based on T-SPLines of Multi-Patch Structures

Ιούνιος 2017

Παπαδρακάκης M.

704

Κουρέλη Αγγελική

Σεισμική Μόνωση σε Υφιστάμενο Κτίριο Οπλισμένου Σκυροδέματος

Ιούνιος 2017

Παπαδόπουλος Β.

705

Λαμπρακόπουλος Αθανάσιος

Διακρίβωση Συντελεστών Επιδείνωσης Ελαστικού Φάσματος Απόκρισης στην Επιφάνεια Αλλουβιακών Κοιλάδων

Ιούνιος 2017

Παπαδημητρίου Α.

706

Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος

Διερεύνηση μη Γραμμικής Συμπεριφοράς Κεντρικών Συνδέσμων Δυσκαμψίας Μεταλλικών Φορέων μέσω Αναλύσεων Πεπερασμένων Στοιχείων

Ιούνιος 2017

Γαντές Χ.

707

Παρασκευόπουλος Σαράντος

Διακρίβωση Συντελεστών Επιδείνωσης Ελαστικού Φάσματος Απόκρισης στην Επιφάνεια Αλλουβιακών Κοιλάδων

Ιούνιος 2017

Παπαδημητρίου Α.

708

Πολάκι Παρασκευή

Σεισμική Μόνωση σε Υφιστάμενο Κτίριο Οπλισμένου Σκυροδέματος

Ιούνιος 2017

Παπαδόπουλος Β.

709

Προξενιά Ελένη

Στοχαστική Ανάλυση Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Θεμελίου

Ιούνιος 2017

Παπαδόπουλος Β.

710

Σδόνας Χαράλαμπος-Ορέστης

Ανάλυση και Διαστασιολόγηση Κτιρίου με Χρήση του Συστήματος Απόσβεσης FUSEIS

Ιούνιος 2017

Βάγιας Ι.

711

Semograd Sotiris London

Comparative Methods of Classifying Near-Fault Pulse-Like Ground Motions

Ιούνιος 2017

Ψυχάρης Ι.

712

Αντωνίου Δέσποινα

Ανάλυση με Πεπερασμένα Στοιχεία Υποστυλωμάτων Ωπλισμένου Σκυροδέματος Μεγάλης Κλίμακας Ενισχυμένων με Ινωπλισμένα Πολυμερή (FRPs)

Οκτώβριος 2017

Παπαδόπουλος Β.

713

Γιαννακού Ευσταθία

Διερεύνηση Επάρκειας Πολυώροφου Μεταλλικού Κτιρίου με Σύμμικτες Πλάκες και Τρία Υπόγεια

Οκτώβριος 2017

Αβραάμ Τ.

714

Ιάκωβος Αντώνιος

Σχεδιασμός Ασύμμετρης Καλωδιωτής Γέφυρας με Σύμμικτο Κατάστρωμα

Οκτώβριος 2017

Βάγιας Ι.

715

Κατσιμίχα Παναγιώτα

Μελέτη Δεκαώροφης Πολυτελούς Ξενοδοχειακής Μονάδας

Οκτώβριος 2017

Βάγιας Ι.

716

Κορλού Σοφία

Βασικές Αρχές Μηχανικής Συμπεριφοράς και Παραδείγματα Εφαρμογής Δομικών Στοιχείων από Γυαλί και Αλουμίνιο

Οκτώβριος 2017

Γαντές Χ.

717

Κοσμίδου Ελένη

Πειραματική Αξιολόγηση της Συμπεριφοράς Συνδέσεων Πυλώνων Ανεμογεννητριών υπό Στατική Φόρτιση

Οκτώβριος 2017

Γαντές Χ.

718

Κουνιάκη Καλλιόπη Μαρία

Ενίσχυση Υφιστάμενου Κτιρίου από ΩΣ με Καινοτόμα Αντισεισμικά Συστήματα INERD

Οκτώβριος 2017

Βάγιας Ι.

719

Κουταλιανός Στέφανος

Διερεύνηση Προβλημάτων Στρεπτοκαμπτικού Λυγισμού Δοκών υπό Εγκάρσια Φορτία

Οκτώβριος 2017

Αβραάμ Τ.

720

Λυριτσάκης Χαρίλαος

Σεισμική Αποτίμηση Πλαισίου Ροπής από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Σχεδιασμένου με την Μέθοδο Φασμάτων Διαρροης

Οκτώβριος 2017

Βαμβάτσικος Δ.

721

Μάνος Γεώργιος

Η Δράση της Περίσφιγξης στο Κισηρόδεμα

Οκτώβριος 2017

Βουγιούκας Ε.

722

Μεσσήνη Αρετή

Σχεδιασμός Προσθήκης Ορόφου από Σύνθετα Υλικά και Σύμμεικτο Σκελετό σε Υφιστάμενο Κτίριο από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Οκτώβριος 2017

Ραυτογιάννης Ι.

723

Μπακαλάκος Σεραφείμ

The Extended Finite Element Method for Crack Propagation Problems: Theory and Implementation Details

Οκτώβριος 2017

Παπαδρακάκης Μ.

724

Πανούση Μαρία

Ευρωστία Μεταλλικών Κατασκευών: Μελέτη Συμπεριφοράς  σε Περίπτωση Απώλειας Υποστυλώματος σε Τρομοκρατική Επίθεση  

Οκτώβριος 2017

Βάγιας Ι.

725

Τσαπρούνης Κωνσταντίνος

Ελαστοπλαστική Ανάλυση Κελύφους Σιλοφόρου Οχήματος

Οκτώβριος 2017

Κουμούσης Β.

726

Τσαρπαλής Παναγιώτης

Σχεδιασμός Κτιρίων με Καινοτόμα Aντισεισμικά Συστήματα FUSEIS

Οκτώβριος 2017

Βάγιας Ι.

727

Τσικουράκης Γεώργιος

Βελτιωμένα Αριθμητικά Προσομοιώματα για την Αλληλεπίδραση Ανωδομής- Θεμελίωσης σε Πυλώνες Ανεμογεννητριών

Οκτώβριος 2017

Γαντές Χ.