ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

α/α

Όνομα Φοιτητή

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Ημερομηνία

Επιβλέπων Καθηγητής

592

Καρδαλά Μαρία

Προσέγγιση Συμπεριφοράς Πλαστικών Αρθρώσεων με Πεπερασμένα Στοιχεία σε Δοκούς από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα

Φεβρουάριος 2014

Σπηλιόπουλος K.

593

Κουφού Σιμόνα Αγγελική

SSI Software Development for Shallow Foundations on Elastic Layered Soil

Φεβρουάριος 2014

Σπηλιόπουλος K.

594

Παπαηλίου Νικόλαος

Αποκατάσταση Ιερού Ναού Παντοβασίλισσας Τρίγλιας

Φεβρουάριος 2014

Βιντζηλαίου Ε.

595

Christou Evdokia

Response of 8-storey Reinforced Concrete Building for Near-Fault Earthquakes

Φεβρουάριος 2014

Ψυχάρης Ι.

596

Hassan Muhammad Shariq

Vulnerability of a Steel Frame Building to Near Field Ground Motion Using Hazus Methodology

Φεβρουάριος 2014

Ψυχάρης Ι.

597

Βρυζώνη Ευδοκία

Σχεδιασμός και Ανάλυση Καλωδιωτών Κατασκευών

Ιούνιος 2014

Σπηλιόπουλος K.

598

Καλογερής Ιωάννης

Αποτίμηση μη Συμβατικών Μέτρων Έντασης στον Επιτελεστικό Σχεδιασμό Κατασκευών

Ιούνιος 2014

Παπαδόπουλος Β.

599

Κουτσογούλα Ευαγγελία

Ανάλυση Δικαστικών Αποφάσεων για Αξιώσεις Κατασκευαστικών Έργων-Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

Ιούνιος 2014

Παντουβάκης Ι.Π.

600

Παναγιωτακόπουλος Γεράσιμος

Βέλτιστος Σχεδιασμός των Κατασκευών με Χρήση Θεωρίας Παιγνίων

Ιούνιος 2014

Κουμούσης B.

601

Παναγιώτου Ιωάννης

Αλληλεπίδραση Ρευστού Κατασκευής με Πεπερασμένα Στοιχεία

Ιούνιος 2014

Παπαδρακάκης M.

602

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Εκτίμηση Δυναμικών Χαρακτηριστικών Γέφυρας Bailey και Διερεύνηση Μεθόδων Μείωσης των Επιδράσεων στο Φορέα

Ιούνιος 2014

Ραυτογιάννης Ι.

603

Σκουληκάρη Ευαγγελία

Αποτίμηση Ενίσχυσης Κτιρίου από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Κριτήρια Τρωτότητας

Ιούνιος 2014

Παπαδόπουλος Β.

604

Ταμπακάκη Ευαγγελία

Αξιολόγηση Πολυόροφου Κτιρίου από Οπλισμένο Σκυρόδεμα στο Μεξικό με Βάση τον Ευρωκώδικα 8

Ιούνιος 2014

Παπαδόπουλος Β.

605

Lialiou Stamatina

Investigation of Vulnerability of a Shear Wall Building to Near Field Ground Motion by Using HAZUS Methodology

Ιούνιος 2014

Ψυχάρης Ι.

606

Shokry Ahmed

Pathological Ιssues of Finite Element Method

Ιούνιος 2014

Σπηλιόπουλος K.

607

Seyedalhosseini Natanzi Atteyehossadat

Methods and Techniques for the Experimental Evaluation of Concrete’s Resistance to Chlorides Attack

Οκτώβριος 2014

Μπαδογιάννης Ε.

608

Αργυρίδη Αμαλία

Ανάλυση Δοκών Υπό Περιστροφή με τη Μέθοδο της Αναλογικής Εξίσωσης

Οκτώβριος 2014

Σαπουντζάκης E.

609

Βαρδάκος Κωνσταντίνος

Εκτίμηση αποτελεσμάτων επεμβάσεων σε λιθοδομή κατασκευαστικού έργου

Οκτώβριος 2014

Σπηλιόπουλος K.

610

Εμμανουήλ Αγορίτσα

Προσδιορισμός κέντρου στροφής- Η συμβολή της εκκεντρότητας στην ανελαστική συμπεριφορά κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα

Οκτώβριος 2014

Βουγιούκας Ε.

611

Θανάσουλας Ηλίας

Κόπωση Συνδέσεων σε Πυλώνες Ανεμογεννητριών

Οκτώβριος 2014

Γαντές Χ.

612

Κακούρης Εμμανουήλ

Χρήση Μοριακής Δυναμικής στη Διερεύνηση Μηχανικής Συμπεριφοράς Υλικών

Οκτώβριος 2014

Κουμούσης B.

613

Καλογραιάκη Αντωνία

Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Εννιαόροφου Μεταλλικού Κτηρίου με Μεταλλικούς Συνδέσμους Δυσκαμψίας και Εναλλακτικά με Πυρήνα Σκυροδέματος

Οκτώβριος 2014

Ραυτογιάννης Ι.

614

Κανελλοπούλου Μαρία

Καθορισμός Παλμικού Περιεχομένου σε Καταγραφές Κοντινού Πεδίου

Οκτώβριος 2014

Ψυχάρης Ι.

615

Λεβαντής Χρήστος

Ενίσχυση 7όροφου Κτιρίου από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Χρήση του Συστήματος FUSEIS

Οκτώβριος 2014

Βάγιας Ι.

616

Μάστορα Δήμητρα

Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Εννιαόροφου Μεταλλικού Κτηρίου με Μεταλλικούς Συνδέσμους Δυσκαμψίας και Εναλλακτικά με Πυρήνα Σκυροδέματος

Οκτώβριος 2014

Ραυτογιάννης Ι.

617

Πανουτσοπούλου Λυδία

Μηχανικά Χαρακτηριστικά Τοιχοποιίας Βυζαντινού Τύπου από Οπτόπλινθους και Ισοπαχή Κονιάματα Διαφόρων Συνθέσεων

Οκτώβριος 2014

Μουζάκης Χ.

618

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων

Οκτώβριος 2014

Βαμβάτσικος Δ.

619

Παρασύρης Απόστολος

Ενίσχυση Υφιστάμενου Κτιρίου από Ω.Σ. με Συνδέσμους Δυσκαμψίας κατά την Προσθήκη Ορόφου από Δομικό Χάλυβα

Οκτώβριος 2014

Ραυτογιάννης Ι.

620

Πολάκις Ελευθέριος

Σφαιρικά Εφέδρανα Ολίσθησης Τύπου Εκκρεμούς - Τεχνολογίες και Εφαρμογή σε Πλαίσιο

Οκτώβριος 2014

Ψυχάρης Ι.

621

Σαββίδης Αμβρόσιος Αντώνιος

Εισαγωγή στα μη Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχειά. Η Περίπτωση του Κριτηρίου VON MISES

Οκτώβριος 2014

Παπαδρακάκης M.

622

Σοφιανός Χρήστος

Θραυστομηχανική Ανάλυση Κατασκευών με Σύστημα Στερεών Σωμάτων και Ελαστοπλαστικών Ελατηρίων

Οκτώβριος 2014

Κουμούσης B.

623

Σπύρου Δανάη

Επιρροή των Τοιχοπληρώσεων στη Σεισμική Συμπεριφορά Κτηρίων από Ο.Σ.

Οκτώβριος 2014

Μουζάκης Χ.

624

ElBatran Ibrahim

Investigation of the Effect of Seismological Parameters, on the Risk Estimation of a Seven-Story Reinforced Concrete Frame-Wall Earthquake Resistant Building

Οκτώβριος 2014

Ψυχάρης Ι.

625

Zahran Yahya

Rotational Inertia Effect on Seismic Performance of Highway Bridges Considering Soil-Structure Interaction

Οκτώβριος 2014

Γκαζέτας Γ.