ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / Ακαδημαϊκό Έτος: 2007-2008

α/α

Όνομα Φοιτητή

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Ημερομηνία

Επιβλέπων Καθηγητής

317

Βαΐου Παναγιώτης

Διερεύνηση της Ανατροπής Στερεών Σωμάτων υπό Σεισμικές Διεγέρσεις

Φεβρουάριος 2008

Ψυχάρης Ι.

318

Βάρτζελη Διονυσία

Μελέτη Δικτυωτού Ιστού από Σύνθετα Υλικά

Φεβρουάριος 2008

Ραυτογιάννης Ι.

319

Γιαννόπουλος Παναγιώτης

Χρήση των Καμπυλών Θραυστότητας για την Εκτίμηση της Σεισμικής Τρωτότητας Μνημειακών Κατασκευών Ειδικής Μορφής

Φεβρουάριος 2008

Συρμακέζης Κ.

320

Γιδάκου Αθηνά

Επίδραση του Τύπου του Τσιμέντου και του Λόγου Ν/Τ στην Υδαταπορρόφηση και την Ενανθράκωση Σκυροδεμάτων

Φεβρουάριος 2008

Κόλιας Σ.

321

Δημακοπούλου Βαΐτσα

Απόκριση Υποστυλωμάτων σε Σεισμούς Κοντινού Πεδίου

Φεβρουάριος 2008

Σπυράκος Κ.

322

Κάβουρα Ειρήνη-Ευαγγελία

Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Υφιστάμενου Κτιρίου

Φεβρουάριος 2008

Βάγιας Ι.

323

Μανωλεδάκη Αικατερίνη-Άννα

Επί τόπου Διερευνητικές Μέθοδοι Ραντάρ και Ενδοσκόπησης:
Εφαρμογή στην Τοιχοποιΐα του Καθολικού της Μονής Οσίου Λουκά

Φεβρουάριος 2008

Βιντζηλαίου Ε.

324

Μαρίνου Μελίντα

Οριακή Πλαστική Ανάλυση Τρισδιάστατων Ραβδωτών Φορέων

Φεβρουάριος 2008

Σπηλιόπουλος Κ.

325

Παναγιωτοπούλου Κλεονίκη

Μελέτη της Συμπεριφοράς Ημιάκαμπτου Κόμβου σε Αμφίπακτο Μεταλλικό Πλαίσιο υπό Σεισμική Διέγερση

Φεβρουάριος 2008

Ιωαννίδης Γ.

326

Παπακωνσταντίνου Αλέξανδρος

Συμπεριφορά Κατασκευών Τύπου pilotis με τη Μέθοδο των Μετακινήσεων

Φεβρουάριος 2008

Σπυράκος Κ.

327

Πάτσιος Θεόδωρος

Εφαρμογή του Μαθηματικού Προγραμματισμού στην Ελαστοπλαστική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων με τη Μέθοδο των Βρόχων

Φεβρουάριος 2008

 Σπηλιόπουλος Κ.

328

Πρέζας Παναγιώτης

Συμπεριφορά Κατασκευών Τύπου pilotis με τη Μέθοδο των Μετακινήσεων

Φεβρουάριος 2008

Σπυράκος Κ. 

329

Τανταδούρα Τατιάνα

Μελέτη της Συμπεριφοράς Ημιάκαμπτου Κόμβου σε Αμφίπακτο Μεταλλικό Πλαίσιο υπό Σεισμική Διέγερση

Φεβρουάριος 2008

Ιωαννίδης Γ.

330

Τσιάτας Σπυρίδων

Απόκριση Υποστυλωμάτων σε Σεισμούς Κοντινού Πεδίου

Φεβρουάριος 2008

Σπυράκος Κ. 

331

Τσιβουράκη Σταυρούλα

Ανάλυση Αξιοπιστίας Κατασκευών με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων

Φεβρουάριος 2008

Παπαδρακάκης Μ.

332

Ανδρικόπουλος Γεώργιος

Αποτίμηση & Ενίσχυση Υφισταμένου Κτιρίου με βάση το σχέδιο του ΚΑΝ.ΕΠΕ

Ιούνιος 2008

Βιντζηλαίου Ε.

333

Καλογήρου Μαρία

Βελτιστοποίηση Διατομών από ΩΣ με Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων

Ιούνιος 2008

Κουμούσης B.

334

Ναζίρης Ιορδάνης

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα στην Υπολογιστική Αντισεισμική Μηχανική

Ιούνιος 2008

Παπαδρακάκης Μ.

335

Χρονόπουλος Πέτρος

Σχέση Αλληλόδρασης Δράσης Βλήτρου και Δύναμης Εξόλκευσης

Ιούνιος 2008

Τάσιος Θ.

336

Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος

Υπολογισμός των μη Γραμμικών Φασμάτων Απόκρισης Κτιρίων Ω.Σ. υπό Εδαφική Διέγερση σε Εγκάρσια Απόκριση με Ανατροπή

Οκτώβριος 2008

Ζέρης Χ.  

337

Αμπελικιώτη Ιωάννα

Θραύση Δοκιμίων από Σύνθετα Υλικά με Αριθμητικές Μεθόδους

Οκτώβριος 2008

Ραυτογιάννης Ι. 

338

Γιαννίτσας Παναγιώτης

Υπολογισμός των μη Γραμμικών Φασμάτων Απόκρισης Κτιρίων Ω.Σ. υπό Εδαφική Διέγερση σε Εγκάρσια Απόκριση με Ανατροπή

Οκτώβριος 2008

Ζέρης Χ.

339

Γκεσούλη Βασιλική

Απλοποιημένη Εντατική Ανάλυση Αγωγών με Γωνία σε Διασταυρώσεις με Ορθά Τεκτονικά Ρήγματα

Οκτώβριος 2008

Μπουκοβάλας Γ.

340

Γκούφα Ελένη

Διερεύνηση της Συμπεριφοράς Τετραωρόφου μη-κανονικού Κτιρίου με Τοιχώματα, με Στατική μη-Γραμμική Ανάλυση (pushover) - Εφαρμογή στην Τιμή του Συντελεστή αu/α1 του EC8

Οκτώβριος 2008

Ψυχάρης Ι. 

341

Καρράς Κωνσταντίνος

 

Οικονομοτεχνική Διερεύνηση των Παραμέτρων α και q στο Σχεδιασμό Κτιρίων από Ω.Σ.

Οκτώβριος 2008

Σπυράκος Κ. 

342

Μερτζάνη Άντι

Μελέτη Σεισμικής Συμπεριφοράς και Ενίσχυσης Μεταβυζαντινού Ναού.
Εφαρμογή στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Βοιωτίας

Οκτώβριος 2008

Σπυράκος Κ.

343

Μοιρασγεντής Δημήτριος

Ενίσχυση Kτιρίων Tύπου pilotis

Οκτώβριος 2008

Σπυράκος Κ.

344

Μπουλαζέρης Ιωάννης

Υπολογισμός Διατομών από Ω.Σ. σε Πυρκαγιά

Οκτώβριος 2008

Ζέρης Χ.  

345

Ναυπακτίτης Γεώργιος

Ανάλυση Συστημάτων Εξασφάλισης Πλευρικής Ευστάθειας Μεταλλικών Κατασκευών

Οκτώβριος 2008

Γαντές Χ. 

346

Νικολαράκης Αντώνιος

Συστήματα Εξασφάλισης Πλευρικής Ευστάθειας Μεταλλικών Κτιρίων

Οκτώβριος 2008

Ιωαννίδης Γ. 

347

Νικολοδήμος Ελευθέριος

Διερεύνηση της Συμπεριφοράς Τετραωρόφου μη-κανονικού Κτιρίου από Ω.Σ. με Πλαίσια, με τη Στατική μη-γραμμική Μέθοδο (pushover analysis) - Εφαρμογή στην Εκτίμηση του Συντελεστή αu/α1 του EC8

Οκτώβριος 2008

Ψυχάρης Ι. 

348

Πανούτσος Στυλιανός

Μελέτη Ενίσχυσης Κτηρίου από Τοιχοποιΐα (Δημοτική Αγορά Αγρινίου)

Οκτώβριος 2008

Τρέζος Κ. 

349

Περβολαράκης Δημήτριος

Μελέτη Ενίσχυσης Κτηρίου από Τοιχοποιΐα (Δημοτική Αγορά Αγρινίου)

Οκτώβριος 2008

Τρέζος Κ.

350

Σωτηροπούλου Δήμητρα

Το Ωπλισμένο Σκυρόδεμα σε Συνθήκες Πυρκαγιάς

Οκτώβριος 2008

Βιντζηλαίου Ε.

351

Τουμπέλης Σωτήριος

Ενίσχυση Kτιρίων Tύπου pilotis

Οκτώβριος 2008

Σπυράκος Κ.

352

Τσιμπουκάκη Γεωργία

Εφαρμογή του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε Κτίρια Διαστασιολογημένα με Ισχύοντες και Παλαιότερους Κανονισμούς

Οκτώβριος 2008

Τρέζος Κ. 

353

Χαρούλης Αντώνιος

Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς και Ενίσχυση Υφιστάμενου Κτιρίου του ΟΤΕ στη Σητεία

Οκτώβριος 2008

Βάγιας Ι.

354

Χατζάκης Παναγιώτης

Εφαρμογή της Επαυξητικής Δυναμικής Ανάλυσης (IDA) σε Εξαώροφο Μεταλλικό Κτίριο - Σύγκριση με τη Στατική μη-Γραμμική Ανάλυση (pushover)

Οκτώβριος 2008

Ψυχάρης Ι. 

355

Χατζής Εμμανουήλ

Έλεγχος Μεταβολής Τάσεων Μεταλλικών Λεπτότοιχων Κιβοτιοειδών Διατομών

Οκτώβριος 2008

Κουμούσης B.