ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / Ακαδημαϊκό Έτος: 2004-2005

α/α

Όνομα Φοιτητή

Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας

Ημερομηνία

Επιβλέπων Καθηγητής

196

Αντωνόπουλος  Αθανάσιος

Συγκριτική Διερεύνηση Μεθόδων Ανάλυσης της Δυναμικής Συμπεριφοράς Κατασκευών Συνεχούς Κατανομής Μάζας και Ακαμψίας

Φεβρουάριος 2005

Συρμακέζης Κ.  

197

Βασιλόπουλος  Κωνσταντίνος

Προσομοίωση και Ανάλυση  Καλωδιωτών Γεφυρών και Μεμονωμένου Καλωδίου

Φεβρουάριος 2005

Γαντές Χ. 

198

Γεωργαράκος  Παναγιώτης

Σεισμική  Μόνωση  με  Παρεμβολή Γεωσυνθετικής  Διεπιφάνειας  εντός  Εδάφους

Φεβρουάριος 2005

Γκαζέτας Γ.

199

Δημάδης  Ελευθέριος

Επισκευή και Ενίσχυση Δοκιμίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Σύνθετα Υλικά

Φεβρουάριος 2005

Κωτσοβός Μ.

200

Κάκαβος  Νικόλαος

Διερεύνηση χωρικής και ανελαστικής συμπεριφοράς κτηρίου Ο.Τ.Ε.

Φεβρουάριος 2005

Βάγιας Ι.

201

Μαμούρας  Ιωάννης

Διερεύνηση χωρικής και ανελαστικής συμπεριφοράς κτηρίου Ο.Τ.Ε.

Φεβρουάριος 2005

Βάγιας Ι.

202

Μάρκου  Καλλιρρόη

Μελέτη της Επιρροής των Φαινομένων Β’ Τάξεως στην Καμπτική Συμπεριφορά Υποστυλωμάτων Μεταλλικών Πλαισίων

Φεβρουάριος 2005

Γαντές Χ. 

203

Μπούρας  Χαράλαμπος

Μελέτη της Επιρροής των Φαινομένων Β’ Τάξεως στην Καμπτική Συμπεριφορά Υποστυλωμάτων Μεταλλικών Πλαισίων

Φεβρουάριος 2005

Γαντές Χ. 

204

Παπαγεωργίου  Αθανάσιος

Σεισμικές Αναλύσεις Μικτών Κατασκευών από Σκυρόδεμα και Χάλυβα

Φεβρουάριος 2005

Γαντές Χ. 

205

Παπαδάκη  Στυλιανή

Μελέτη και Ανάλυση Στεγάστρου Συντήρησης Αεροσκαφών

Φεβρουάριος 2005

Ιωαννίδης Γ. 

206

Παύλου  Γεώργιος-Δημήτριος

Η Επίδραση της Κοκκομετρικής Διαβάθμισης στην Συμπεριφορά Άμμου

Φεβρουάριος 2005

Γεωργιάννου Β.

207

Ρίζου  Βαρβάρα

Διερεύνηση Μεθόδων Προσομοίωσης Φορέων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα υπό Σεισμική Φόρτιση

Φεβρουάριος 2005

Παπαδρακάκης Μ.

208

Σταυριανάκη  Μαριάνθη

Βέλτιστος Σχεδιασμός Κατασκευών με Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων

Φεβρουάριος 2005

Κουμούσης B.

209

Τσικουρώνα  Ευδοξία

Διερεύνηση Συμπεριφοράς Αργιλικών Υλικών στο Συμπιεσόμετρο και την Τριαξονική Συσκευή και Μέτρηση του Gmax Άμμων μέσω Πιεζοηλεκτρικών Στοιχείων

Φεβρουάριος 2005

Γεωργιάννου Β.

210

Αγγελοπούλου Αντωνία

Συγκριτική  Μελέτη  Επεμβάσεων σε  Κατασκευές  από  Φέρουσα  Τοιχοποιία

Ιούνιος 2005

Σπυράκος Κ.

211

Αραχωβίτης Νικόλαος

Υπολογισμός Σεισμικής Απόκρισης Κατασκευών με την Μέθοδο Pushover – Σύγκριση με Εναλλακτικές Μεθόδους

Ιούνιος 2005

Ψυχάρης Ι.

212

Μανιαδής Ευάγγελος

Στατική μη Γραμμική Ανάλυση  Καλωδιωτών Κατασκευών

Ιούνιος 2005

Γαντές Χ.

213

Μπερτσάτος Βησσαρίων

Η Καταστρεπτικότητα των Επιταχυνσιογραφηματων

Ιούνιος 2005

Γκαζέτας Γ.

214

Σταθάτος Αλέξανδρος

Σεισμική Συμπεριφορά και Διαθέσιμη Πλαστική Γωνία Στροφής Υποστυλωμάτων από Ω.Σ.

Ιούνιος 2005

Βιντζηλαίου Ε.

215

Αγαδάκου Αλκμήνη

Συντελεστής Τριβής Παλετών και Δοκών για Ολίσθηση Εγκάρσια των Δοκών

Οκτώβριος 2005

Μουζάκης Χ.

216

Αγραφιώτου Ελένη

Συντελεστής Τριβής Παλετών και Δοκών για Ολίσθηση κατά Μήκος των Δοκών

Οκτώβριος 2005

Μουζάκης Χ.

217

Αδαμάκος Θεόδωρος

Ανάλυση των Φορτίσεων Οδικών Γεφυρών κατά τον Ευρωκώδικα και Εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Mixtewin
Σύγκριση με Γαλλικούς Κανονισμούς

Οκτώβριος 2005

Ιωαννίδης Γ.

218

Γουργιώτης Παναγιώτης

Μέθοδος Ολοκληρωτικών Εξισώσεων για Προβλήματα Ρωγμών της  Θεωρίας Ελαστικότητας Τάσεων Ζεύγους

Οκτώβριος 2005

Γεωργιάδης Χ. 

219

Δασίου Μαρία-Ελένη

Στατική και Δυναμική Μελέτη Ιστών Τηλεπικοινωνιακών Αναγκών

Οκτώβριος 2005

Βάγιας Ι.

220

Δούρος Δημήτριος

Ανέγερση Μεταλλικού Στεγάστρου Προστασίας Αρχαιοτήτων Λυκείου Αριστοτέλους στην Οδό Ρηγίλλης

Οκτώβριος 2005

Γαντές Χ. 

221

Κακλαμάνης Χρήστος

Ελαστικά Δικτυώματα

Οκτώβριος 2005

 Σπηλιόπουλος Κ.

222

Καλοκαιρινός Χρήστος

Ανάλυση Μεταλλικού Κτιρίου Εφαρμόζοντας Εναλλακτικά τον Ευρωκώδικα 1 και τον DIN 1055 Part IV για τον Σχεδιασμό σε Ανεμοπίεση

Οκτώβριος 2005

Ιωαννίδης Γ. 

223

Λεβαντή Μαρία

Καμπύλες Τρωτότητας Γεφυρών

Οκτώβριος 2005

Παπαδρακάκης Μ.

224

Λούτας Κωνσταντίνος

Σεισμική Συμπεριφορά Σιλό σε Σεισμούς του Κοντινού και Μακρινού Πεδίου

Οκτώβριος 2005

Σπυράκος Κ. 

225

Μάρκου Γεώργιος

Αλληλεπίδραση Ρευστού-Κατασκευής

Οκτώβριος 2005

Παπαδρακάκης Μ.

226

Μολογιάννης Φίλιππος

Δοκοί Κυλίσεως Γερανογεφυρών στα Πλαίσια του Ευρωκωδίκων 1 και 3

Οκτώβριος 2005

Ιωαννίδης Γ. 

227

Μπακαλούλης Ιωάννης

Σχεδιασμός Υπερστατικών Φορέων με τη Μέθοδο της Τροχιάς της Θλιπτικής Δύναμης

Οκτώβριος 2005

Κωτσοβός Μ. 

228

Μπάκας Νικόλαος

Βελτιστοποίηση Τοπολογίας και Μέγεθος των Κατακόρυφων Στοιχείων Τριδιάστατων Κτηρίων υπό Σεισμικές Δράσεις

Οκτώβριος 2005

Παπαδρακάκης Μ.  

229

Μπαμπούσκος Νικόλαος

Ανάλυση Πλακών με Νευρώσεις

Οκτώβριος 2005

Κατσικαδέλης Ι.

230

Πάρπα Ευτυχία

Ψαθυρή Θραύση Τυποποιημένων Δοκιμίων

Οκτώβριος 2005

Βάγιας Ι.

231

Πιερράκος Παναγιώτης

Ανάλυση Τοίχων Αντιστήριξης Διαπερατού Εδαφικού Υλικού με Ταυτόχρονη Ροή Ύδατος με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Διάφορων

Οκτώβριος 2005

Γεωργιάννου Β.

232

Πρωτονοταρίου Βασιλική-Βανέσσα

Ομοιόμορφη Διάτμηση Ράβδου Ομογενούς και Σταθερής Διατομής με τη Μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων

Οκτώβριος 2005

Σαπουντζάκης E.

233

Στάμος Σταμάτιος

Μελέτη Καλωδιωτής Γέφυρας

Οκτώβριος 2005

Βάγιας Ι.

234

Ταχτσίδης Σταύρος

Ανάλυση Μεταλλικού Κτιρίου Εφαρμόζοντας Εναλλακτικά τον Ευρωκώδικα 1 και τον DIN 1055 Part IV για τον Σχεδιασμό σε Ανεμοπίεση

Οκτώβριος 2005

Ιωαννίδης Γ. 

235

Φωτόπουλος Αυγερινός

Σχεδιασμός Υπερστατικών Φορέων με τη Μέθοδο της Τροχιάς της Θλιπτικής Δύναμης

Οκτώβριος 2005

Κωτσοβός Μ.

236

Χρυσοβιτσιώτης Γεώργιος

Η Σημασία της Μη Γραμμικής Συμπεριφοράς για τον Σχεδιασμό Μεταλλικών Κατασκευών

Οκτώβριος 2005

Γαντές Χ.