Μ.Ε. 14
Home Γενικά Μαθήματα Διδάσκοντες Εργαστήριο Η/Υ Μεταπτ. Εργασίες Ανακοινώσεις Επικοινωνία Links

                 

Home
Up
Μ.Ε. 7
Μ.Ε. 8
Μ.Ε. 9
Μ.Ε. 10
Μ.Ε. 11
Μ.Ε. 12
Μ.Ε. 13
Μ.Ε. 14
Μ.Ε. 15
Μ.Ε. 16
Μ.Ε. 17
Μ.Ε. 19
Μ.Ε. 21
Μ.Ε. 22
Μ.Ε. 25
Μ.Ε. 26
Μ.Ε. 27
Μ.Ε. 29
Μ.Ε. 31
Μ.Ε. 33
Μ.Ε. 34
Μ.Ε. 35
Μ.Ε. 36
Μ.Ε. 40
Μ.Ε. 41
Μ.Ε. 42

Καθολικο  Ι. Μ. Δαφνιου: αποτυπωση και ποιοτικη αποτιμηση βλαβων

Μεταπτυχιακός Φοιτητής:    Ιωάννης Ν. Σταθόπουλος

Επιβλέπων Καθηγητής:      Βιντζηλαίου Ε.  Επίκουρος  Καθηγητής 

Ημερομηνία:                       Μάιος 2000

 

Περίληψη

Η Ιερά Μονή Δαφνίου είναι ένα μεσοβυζαντινό συγκρότημα κτιρίων με μεταγενέστερες προσθήκες ποικίλου βαθμού διατήρησης. Το καθολικό της Μονής Δαφνίου διακρίνεται τόσο για τον μεγαλοπρεπή μεγάλων διαστάσεων οκταγωνικό  τρούλλο του, όσο και για τα θαυμάσια ψηφιδωτά που κοσμούν τις επιφάνειες των τοίχων. Η μεγάλη αξία του μνημείου είναι φανερή και από το γεγονός  ότι ο οκταγωνικού  τύπου ναός  έχει εγγραφεί στον κατάλογο των Παγκόσμιων Μνημείων της UNESCO.

Σκοπός  της παρούσης εργασίας είναι η ακριβής και λεπτομερής αποτύπωση των βλαβών – ρωγμών  που προκάλεσε στο καθολικό  της Ιεράς Μονής Δαφνίου  ο σεισμός της 7ης  Σεπτεμβρίου Ι999, καθώς και η ποιοτική  ερμηνεία  των βλαβών αυτών. Η εργασία αυτή θα αποτελέσει το πρώτο στάδιο για την απαραίτητη εργασία της προσομοίωσης, ώστε να γίνει η ποσοτική αποτίμηση της κατάστασης

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. 

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια ιστορική αναδρομή της Μονής Δαφνίου, αναφέρονται οι παλαιότεροι σεισμοί που έπληξαν την Μονή, καθώς και οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσαν οι σεισμοί. Στη συνέχεια ακολουθούν   η αρχιτεκτονική και στατική περιγραφή του καθολικού της Μονής καθώς και ο τρόπος δόμησης της τοιχοποιίας.

Στο δεύτερο μέρος μετά από μία σύντομη αναφορά του σκοπού της παρούσης εργασίας, περιγράφεται ο τρόπος αποτύπωσης των ρωγμών. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτύπωση των ρωγμών, στα στάδια στα οποία πραγματοποιήθηκε καθώς και  στα στοιχεία τα οποία αποτυπώθηκαν. 

Στο τρίτο  μέρος γίνεται η παρουσίαση της  αποτύπωσης των ρωγμών του καθολικού, της εσωτερικής και εξωτερικής παρειάς του τυμπάνου του τρούλλου, της ανατολικής εξωτερικής όψης και τέλος του κωδωνοστασίου.

Και   τέλος  στο τέταρτο μέρος γίνεται  η  ποιοτική  ερμηνεία των βλαβών.

 

Home Up Feedback Περιεχόμενα Search

Eπικοινωνήστε  με   kouniaki@central.ntua.gr για ερωτήσεις και σχόλια που αφορούν αυτό το web site.
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουνίου 2010