Σπουδές

Στην παρούσα φάση σημαντική προβλέπεται η συμβολή του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος στην εδραίωση ενός εφαρμοσμένου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών με βάση τις ανάγκες της παραγωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας. Η θεσμοθέτηση συστηματικών μεταπτυχιακών σπουδών θα ενισχύσει τις συνθετικές δράσεις, τις κοινές ερευνητικές επιδιώξεις και την ανάπτυξη τόσο της θεωρητικής και υπολογιστικής όσο και της εργαστηριακής-πειραματικής έρευνας. Η υπάρχουσα εργαστηριακή υποδομή, που περιλαμβάνει τα εργαστήρια:

  • Ωπλισμένου Σκυροδέματος,
  • Μεταλλικών Κατασκευών,
  • Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών και
  • Αντισεισμικής Τεχνολογίας, (που διαθέτει μία από τις πλέον σύγχρονες σεισμικές τράπεζες στον Ευρωπαϊκό χώρο)

καθώς και τα εργαστήρια του Γεωτεχνικού Τομέα, θα αποτελέσουν τη βάση της εφαρμοσμένης έρευνας.