ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

κατεβάστε το σε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 

Ø  ΔΕΥΤΕΡΑ 04/02/2013
§
   Α2: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ώρα: 10.00-12.00, Σχ.1, κτ. Πολ/κών Μηχ/κων

Ø  ΤΡΙΤΗ 05/02/2013
§
  Β1: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΣ
Ώρα: 10.00-12.00, Σχ.1, κτ. Πολ/κών Μηχ/κων

§  Γ3: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ώρα: 15.00-18.00, Αιθ. 201, κτ. Αντοχής Υλικών

Ø  ΤΕΤΑΡΤΗ 06/02/2013
§
  Β18: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Ώρα: 10.00-12.00, Σχ.1, κτ. Πολ/κών Μηχ/κων

§  Γ1: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ
Ώρα: 15.00-18.00, Αιθ. 202, κτ. Αντοχής Υλικών

Ø  ΠΕΜΠΤΗ 07/02/2013
§
  Α4: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ώρα: 12.00-14.00, Εργ/ριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών

Ø  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/02/2013
§
  Β13: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ώρα: 10.00-12.00, Σχ.4, κτ. Πολ/κών Μηχ/κων

§  Β4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
Ώρα: 13.00-15.00, Σχ.4, κτ. Πολ/κών Μηχ/κων

Ø  ΔΕΥΤΕΡΑ 11/02/2013
§
  Β8: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι
Ώρα: 09.00-11.00, Σχ.1, κτ. Πολ/κών Μηχ/κων

§  Γ7: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
Ώρα: 12.00-15.00, Σχ.4, κτ. Πολ/κών Μηχ/κων

 Ø  ΤΡΙΤΗ  12/02/2013
§
  Β3: ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Ώρα: 10.00-12.00, Σχ.1, κτ. Πολ/κών Μηχ/κων

Ø  ΤΕΤΑΡΤΗ  13/02/2013
§
  Α7: ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 Ώρα: 10.00-12.00, Σχ.1, κτ. Πολ/κών Μηχ/κων

Ø  ΠΕΜΠΤΗ  14/02/2013
§
  Α1: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 Ώρα: 10.00-12.00, Σχ.1, κτ. Πολ/κών Μηχ/κων

Ø  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/02/2013
§
  Β16: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ώρα: 10.00-12.00, Σχ.1, κτ. Πολ/κών Μηχ/κων

  • Η εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος «Γ6:Τέχνητα Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση» θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ. ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ

 

 

Αρχική σελίδα  | A D Ε R S      | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών  | ΕΜΠ